bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

2013

ZARZĄDZENIA Dyrektora Żłobka Miejskiego „Tęczowy Świat” w Brzegu w 2013 r.
 1. Zarządzenie Nr 1/2013 z dnia 01.02.2013 r. w sprawie: Regulaminu przyjmowania dzieci do Żłobka Miejskiego „Tęczowy Świat” w Brzegu na rok szkolny 2013/2014
 2. Zarządzenie Nr 2/2013 z dnia 07.02.2013 r. w sprawie: Polityki bezpieczeństwa w Żłobku Miejskim „Tęczowy Świat” w Brzegu
 3. Zarządzenie Nr 3/2013 z dnia 08.02.2013 r. w sprawie: wysokości opłat za wyżywienie w Żłobku Miejskim „Tęczowy Świat” w Brzegu
 4. Zarządzenie Nr 4/2013 z dnia 11.03.2013 r. w sprawie powołania Komisji ds. oceny i wydzielenia na makulaturę lub zniszczenie dokumentacji niearchiwalnej
 5. Zarządzenie Nr 5/2013 z dnia 08.04.2013 r. w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej
 6. Zarządzenie Nr 6/2013 z dnia 22.04.2013 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu przeprowadzania okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników samorządowych w Żłobku Miejskim „Tęczowy Świat” w Brzegu
 7. Zarządzenie Nr 7/2013 z dnia 06.05.2013 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu dowodów księgowych w Żłobku Miejskim „Tęczowy Świat” w Brzegu
 8. Zarządzenie Nr 8 /2013 z dnia 06.05.2013 r. w sprawie wprowadzenia stałej instrukcji dotyczącej zasad i trybu przeprowadzania inwentaryzacji w Żłobku Miejskim „Tęczowy Świat” w Brzegu
 9. Zarządzenie NR 9/2013 z dnia 06.05.2013 r. w sprawie kontroli zabawek ogrodowych znajdujących się na terenie ogrodu Żłobka Miejskiego „Tęczowy Świat” w Brzegu
 10. Zarządzenie Nr 10/2013 z dnia 06.05.2013 r. w sprawie powołani9a Komisji Rekrutacyjnej w Żłobku Miejskim „Tęczowy Świat” w Brzegu
 11. Zarządzenie Nr 11/2013 z dnia 07.05.2013 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji gospodarki kasowej.
 12. Zarządzenie Nr 12/2013 z dnia15.05.2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Żłobku Miejskim „Tęczowy Świat” w Brzegu
 13. Zarządzenie Nr 13/2013 z dnia 03.06.2013 r. w sprawie wprowadzenia polityki rachunkowości w Żłobku Miejskim „Tęczowy Świat” w Brzegu
 14. Zarządzenie Nr 14/2013 z dnia 09.07.2013 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Referentowi Żłobka Miejskiego „Tęczowy Świat” w Brzegu
 15. Zarządzenie Nr 15/2013 z dnia 20.09.2013 r. w sprawie umorzenia zaległości za opłaty za pobyt oraz wyżywienie dzieci w Żłobku Miejskim „Tęczowy Świat” w Brzegu
 16. Zarządzenie Nr 16/2013 z dnia 31.12.2013 r. w sprawie rozkładu czasu pracy w Żłobku Miejskim „Tęczowy Świat” w Brzegu w 2014 rokuOpublikował: Paweł Ogrodnik
Publikacja dnia: 27.01.2014
Podpisał: Emilia Świtoń
Dokument z dnia: 27.01.2014
Dokument oglądany razy: 2 628